نام کاربری :  
رمز عبور :  
برای ورود به سیستم اتوماسیون می توانید
از شماره کارت به عنوان نام کابری استفاده کنید(رمز پیش فرض 123 است).
لطفا جهت امنیت بیشتر بعد از اولین ورود، رمز عبور خود را تغییر دهید


 
راهنمای استفاده از سیستم
راهنمای استفاده از سیستم